Pianospeler
Operatiekamer
Klarinet
Röntgenfoto
Cellospeelster

Marti-Keuning Eckhardt Stichting

De Marti-Keuning Eckhardt Stichting (Stichting MKE) is bij notariële akte d.d. 15 mei 2008 te Amsterdam ontstaan als fusie tussen de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Orthopedische Chirurgie en de Keuning Eckhardt Stichting. De Stichting is ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 41205384. De doelstelling van de Stichting is het bevorderen van wetenschap en cultuur, waaronder het bevorderen van het medisch wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van de orthopedische chirurgie en in culturele zin met name het ondersteunen van jong talent in de klassieke muziek en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Voorwoord

De Stichting MKE is in 1985 opgericht. Aanvankelijk droeg de stichting de naam Wetenschappelijk Onderzoek Orthopaedische Chirurgie en beoogde onderzoeksprojecten met name in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam te ondersteunen. De eerste naamgever van de stichting, prof. Dr. R.K.Marti was daar hoogleraar en hoofd van de afdeling orthopedie van 1974 – 2000. De tweede naamgever van de stichting, de heer Keuning was de eerste voorzitter van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Orthopaedische Chirurgie. Lees meer

 

ANBI INFORMATIE

Op 7 december 2007 is door de Belastingdienst een ANBI beschikking aan de Stichting MKE verstrekt onder fiscaal nummer 816141848 (RSIN nummer). Lees meer