Bestuursleden

Drs. G.J. Monterie voorzitter
Mr. J.S. Donner penningmeester
Mr. F.J. Schoute secretaris
C. Paauwe-Meijer bestuurslid

Het beloningsbeleid van de stichting houdt in dat het bestuur geen beloning geniet voor de door haar verrichte werkzaamheden.