Geschiedenis

Prof. dr. R.K. MartiIn 1986 werd de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Orthopaedische Chirurgie opgericht. Initiatiefnemer was Prof. dr. R.K. Marti, toen tien jaar hoofd van de afdeling orthopaedie van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam, eerst in het Binnengasthuis en later in het Academisch Medisch Centrum. Aanleiding voor de oprichting van de stichting was een groot legaat van een vroegere patiënt van Prof. Marti, Mw. Sudfeldt, in dat jaar, terwijl er binnen de afdeling behoefte bestond aan verruiming van de financiering van het wetenschappelijk onderzoek.

Onder leiding van prof. Marti heeft de afdeling – vaak met steun van deze stichting – een forse wetenschappelijke productie laten zien. Met steun van de stichting zijn onderzoekslijnen opgezet, zoals de lange follow-up studies, die de best denkbare controle op de kwaliteit van de orthopedische patiëntenzorg zijn.

Uiteindelijk heeft Prof. Marti bijna dertig jaar leiding gegeven aan de afdeling. De Nederlandse orthopedie is in deze periode grote faam gaan genieten. De relatie met de patiëntenvereniging was steeds uitstekend. Zonder bijdragen van (oud‑)patiënten zouden onderzoek en wetenschappelijke werk niet mogelijk zijn en daarvoor is het bestuur van de stichting hen dus in hoge mate erkentelijk. In de periode van 1986 – 2011 is meer dan € 900.000 besteed aan dit wetenschappelijk onderzoek.

Eerste voorzitter van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Orthopaedische Chirurgie was mr. Ger Keuning. Hij en mw. Francis Keuning-Eckhardt waren patient bij Prof. Marti en gulle gevers van de stichting. In 1993 richten zij de Stichting Keuning Eckhardt op met als oogmerk “het ondersteunen en bevorderen van wetenschap en cultuur”. Toen als laatste mw. Keuning overleed in 2003 werd deze stichting actief en werd Prof. Marti voorzitter.

Ger en Francis Keuning

In de periode 2003-2006 werden projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en cultuur ondersteund: een Master opleiding viool in de VS, een wandschildering bij een metrostation in Amsterdam en verschillende orthopedische onderzoeken in Nederland en de Verenigde Staten. In 2006 besloten de besturen van de beide stichtingen tot samengaan, mede met de bedoeling om zo een grotere financiële armslag te hebben. Zij gaan thans samen onder de naam Marti-Keuning Eckhardt Stichting (Stichting MKE), die zowel medisch wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de orthopedische chirurgie als culturele projecten ondersteunt.