Toezicht

Het toezicht op het bestuur van de stichting is ingevolge artikel 11 van de statuten opgedragen aan de Stichting ten behoeve van Culturele en Maatschappelijke Beschikkingen.