Wat doet de stichting

De stichting heeft als doelstelling: het bevorderen van medisch wetenschappelijk onderzoek en cultuur. In de statuten zijn daarbij twee specifieke hoofddoelstellingen met name genoemd, te weten het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de orthopedische chirurgie, en in culturele zin de ondersteuning van jong talent in de klassieke muziek.

Het beleid

Het beleidsplan van de stichting is gericht op het uitvoeren van de doelstelling van de stichting, waarbij wordt nagestreefd het vermogen van de stichting in stand te houden. Bij de bestedingen is de doelstelling circa twee derde van de bestedingen aan te wenden voor het medisch wetenschappelijk onderzoek en circa een derde voor de bevordering van culturele doeleinden.