Contact

Correspondentie bestemd voor de Marti Keuning-Eckhardt Stichting gaarne richten aan:

Marti Keuning-Eckhardt Stichting
Secretariaat
Postbus 79001
1070 NB Amsterdam

De Marti-Keuning Eckhardt Stichting is voorts per e-mail bereikbaar:
secretariaat@StichtingMKE.nl

Wilt u graag persoonlijk contact, dan wordt u verzocht om per e-mail uw naam en telefoonnummer op te geven alsmede de tijdstippen waarop u telefonisch bereikbaar bent.