ANBI informatie

Op 7 december 2007 is door de Belastingdienst een ANBI beschikking aan de Marti Keuning Eckhardt Stichting verstrekt onder fiscaal nummer 816141848 (RSIN nummer).