Voorwoord

De Stichting MKE is in 1986 opgericht. Aanvankelijk droeg de stichting de naam Wetenschappelijk Onderzoek Orthopaedische Chirurgie en beoogde onderzoeksprojecten met name in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam te ondersteunen. De eerste naamgever van de stichting, prof. Dr. R.K.Marti was daar hoogleraar en hoofd van de afdeling orthopedie van 1974 – 2000. De tweede naamgever van de stichting, de heer Keuning was de eerste voorzitter van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Orthopaedische Chirurgie. Met zijn echtgenote, mw. Keuning-Eckhardt richtte hij een stichting op met de bedoeling culturele en orthopedische projecten te ondersteunen. Na hun beider overlijden fuseerden de beide stichtingen tot Stichting MKE met orthopedische en culturele doelstelling.

Dankzij een succesvolle fondsenwerving heeft Stichting MKE vanaf de oprichting al meer dan een miljoen euro geïnvesteerd in projecten. Daarbij zijn wetenschappelijke en culturele resultaten geboekt. De eerste belangrijke donateur van de stichting was Mw. Sudfeldt die dankzij een orthopedische ingreep, het gebruik van haar handen terug kreeg en weer viool kon spelen. Zij liet vrijwel haar gehele vermogen aan de stichting na.

Het stichtingsbestuur hecht aan een verwantschap met de orthopedie en wordt dan ook structureel bijgestaan door orthopedische chirurgen van naam. Op cultureel terrein heeft de stichting de opleiding van enkele jonge, veelbelovende musici kunnen faciliteren; in een enkel geval werd de aankoop van een harp mogelijk gemaakt en incidenteel wordt een (serie) podiumvoorstelling(en) gesteund. Binnen de bescheiden mogelijkheden van de stichting kan het bestuur aldus op wetenschappelijk of cultureel gebied soms net het verschil maken!

Mr. Dr. Jan Donner, voorzitter