Nalaten

De Stichting is alleen maar in staat om haar wetenschappelijke en culturele doelstelling te blijven nastreven met behulp van donateurs.

Voelt u zich aangesproken door de doelstellingen van de Stichting, dan stellen wij uw steun zeer op prijs!

Nalaten aan goede doelen

Nalaten aan goede doelen is een veelgebruikte manier van doneren: jaarlijks ontvangen veel goede doelen donaties via nalatenschappen. Nalatenschappen zijn voor goede doelen, een belangrijke inkomstenbron, die hard nodig is om hun activiteiten te kunnen ondersteunen en financieren. Dat geldt ook voor de Stichting MKE. Voor u als donateur is het een mooie manier om, ook als u er niet meer bent, toch een wezenlijke bijdrage te kunnen blijven leveren aan het nuttige werk dat de Stichting MKE verricht.

Nalaten en erfbelasting

In de wet is een belangrijke uitzondering gemaakt voor zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Een ANBI is een door de Belastingdienst erkend goed doel. Wanneer u geld of bezittingen nalaat aan een ANBI, dan komt dat gedeelte van uw erfenis volledig en vrij van erfbelasting ten goede aan die organisatie.

Testament

Wilt u graag ook een deel van uw vermogen nalaten aan de Stichting MKE, dan moet dit bij testament worden geregeld. Dat kan door de Stichting als erfgenaam te benoemen, of om aan de Stichting MKE een legaat na te laten. Door de Stichting te benoemen tot erfgenaam, kiest u ervoor om (een deel van) uw vermogen na te laten aan de Stichting MKE. Bij een legaat kiest u ervoor om een bedrag of bepaalde goederen aan de Stichting MKE na te laten. Hierbij geeft u precies aan wat de Stichting MKE als begunstigde ontvangt.