Word donateur

De Stichting is alleen maar in staat om haar wetenschappelijke en culturele doelstelling te blijven nastreven met behulp van donateurs.

Voelt u zich aangesproken door de doelstellingen van de Stichting, dan stellen wij uw steun zeer op prijs!

  • Ik machtig eenmalig/jaarlijks het door mij aangegeven bedrag af te schrijven van mijn bank- of gironummer. (jaarlijks: tot wederopzegging af te schrijven van mijn bank- of gironummer).
  • Max. file size: 64 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

* Zijn verplichte velden