Een gift geven

Periodieke donatie door middel van een onderhandse schenkingsakte

Bent u van plan om regelmatig aan de Marti Keuning-Eckhardt Stichting te schenken, of doet u dat misschien al, dan is schenken via een onderhandse akte misschien iets voor u.

Indien u aangifte doet voor de inkomstenbelasting, dan zijn uw giften aftrekbaar en kunt u een deel van uw gift terugkrijgen van de Belastingdienst. Normaal geldt er een drempel van één procent van uw belastbaar inkomen. Wanneer u schenkt via een schenkingsakte is uw bijdrage geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Daarvoor is geen notariële akte meer vereist.

Afhankelijk van uw inkomen en persoonlijke situatie kunt u tot 52 procent van uw gift terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit biedt u de mogelijkheid om een hoger bedrag aan de Stichting te schenken, terwijl uw netto donatie gelijk blijft.

Om voor deze fiscale regeling in aanmerking te komen dient deze schenking middels een onderhandse akte vast gelegd te worden voor de duur van tenminste vijf jaar. De akte treft u aan als pdf file. Na het opmaken van de onderhandse akte sturen wij u een incassomachtiging toe. Daarmee geeft u aan de Stichting toestemming om gedurende de looptijd van de onderhandse akte het overeengekomen bedrag van uw rekening af te schrijven.

Een periodieke schenking zónder akte kan ook fiscaal aftrekbaar zijn! Dan moet u wel jaarlijks meer dan 1% van uw inkomen aan goede doelen schenken. Voor de meeste mensen die geven aan goede doelen is het gunstiger om wel een notariële akte voor een periodieke schenking op te laten maken.

Het vastleggen van uw bijdrage in een onderhandse akte kunt u via de Stichting stelt voor u de akte op en verzorgt de registratie via de Belastingdienst.

Wanneer u laat opnemen dan u gedurende tenminste vijf jaar € 100,- wilt doneren nemen wij alle kosten voor onze rekening.

Nadere informatie kunt u opvragen via ons secretariaat: secretariaat@StichtingMKE.nl

Betalingsvolmacht